Voorwaarden

Geldteruggarantie

Alle aankopen genieten van de optie "tevreden of terugbetaald"! Stuur het artikel binnen vijf dagen vanaf de leveringsdatum in perfecte staat terug, inclusief de originele doos, controleer de integriteit van de goederen, we zullen alleen de kosten van het artikel terugbetalen (exclusief verzendkosten, die indien nodig door de koper worden gedragen volgens de wet). Verkoopvoorwaarden In geval van niet-levering van de goederen door afwezigheid van de ontvanger of naar het verkeerde adres, zijn de kosten van verdere verzending voor rekening van de koper; We wijzen ook elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade gemeld door de goederen die te wijten is aan transport, voor eventuele vertragingen in de levering en voor al het andere dat niet aan ons kan worden toegeschreven.

MISTER STRAW DEEL JE TELEFOONNUMMER EN EMAILADRES MET ZIJN VERZENDPARTNER EN/OF KOERIER OM HEN TE HELPEN BIJ DE LEVERING VAN EEN PAKKET. ZE KUNNEN DEZE GEGEVENS ALLEEN GEBRUIKEN ALS ZE CONTACT MET U MOETEN NEMEN OM HET PAKKET MET SUCCES TE LEVEREN. ZODRA WE HET PAKKET AAN DE KOERIER GEVEN, KAN HET VERZENDADRES NIET WORDEN GEWIJZIGD, ANDERS ZULLEN ER VERDERE VERZENDKOSTEN ZIJN.

Informatie overeenkomstig artikel 13 van wetsdecreet 196/03

Deze informatie beschrijft, op grond van en voor de doeleinden van Wetsbesluit n. 196/2003 met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens (de zogenaamde "Code"), de methoden en doeleinden voor het beheer van de gegevens die door gebruikers van de site worden verstrekt. Het is gemaakt in overeenstemming met art. 13 van de Code en met inachtneming van Aanbeveling 2/2001 betreffende de minimumvereisten voor online gegevensverzameling in de Europese Unie, aangenomen op 17 mei door de EC-Group voor de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en is gericht aan iedereen die toegang heeft tot de site. Alles in deze informatie, tenzij anders aangegeven, is alleen bedoeld voor de site. De beheerders en auteurs van de site zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden die direct of indirect ook via links van de site zijn verbonden.

Houder van de behandeling

De gegevensbeheerder is Mister Straw. De gegevensverwerking zal worden uitgevoerd door werknemers of medewerkers van het bedrijf dat binnen haar werkzaam is, in functie van de verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking. U hebt het recht om uw gegevens bij te werken, te wijzigen en te verwijderen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: info@misterstraw.it

Verwerkte gegevens en doel van de verwerking

De eenvoudige raadpleging van de site houdt op zich niet het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers in, behalve voor navigatiegegevens en cookies die relevant zijn voor privacydoeleinden, zie de volgende secties van dit document. Indien er onder de door de gebruiker verstrekte gegevens enkele aan derden toerekenbaar zijn, staat de gebruiker jegens Mister Straw ervoor in dat hij voor het verzamelen en verwerken van gegevens de toestemming daarvan verkrijgt. Wat de doeleinden van de verwerking betreft, worden ze geïdentificeerd met de voltooiing van de abonnementsfase en met de daaropvolgende uitvoering, met het verzenden van berichten over de registratie en de werking ervan en, onder voorbehoud van een specifieke toestemming van de gebruiker, met het verzenden van promotionele en illustratief materiaal van de producten/diensten en, indien aanwezig, de website nieuwsbrief.

Verwerkingsmethoden:

De verwerking vindt in ieder geval plaats met behulp van tools en procedures die geschikt zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan in overeenstemming met de wet te waarborgen en kan zowel on- als offline plaatsvinden. Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Toestemming

Na registratie wordt de gebruiker uitgenodigd om de informatie die in overeenstemming met de Code wordt verstrekt te lezen en om toestemming te bevestigen voor de verwerking van de bij die gelegenheid verstrekte gegevens, voor de doeleinden die van tijd tot tijd worden beschreven. Deze toestemming en het verstrekken van als zodanig gemarkeerde gegevens moeten als verplicht worden beschouwd om de registratie op de site en het gebruik van de diensten die verband houden met de registratie te voltooien; de toestemming zelf zal daarentegen facultatief zijn met betrekking tot het verzenden van promotie- en / of informatiemateriaal met betrekking tot de activiteit en producten / diensten van Mister Straw.

Reikwijdte van gegevensverspreiding

De persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt, worden verwerkt door Mister Straw of door personen die door het bedrijf zijn aangesteld als managers of agenten. Ze zullen ook worden meegedeeld aan derden die belast zijn met het verlenen van diensten met betrekking tot de activiteiten van de site en de uitvoering van de contractuele verplichtingen die via hen zijn aangegaan, die ze zullen archiveren en verwerken om de uitvoering van de aan elk van hen toevertrouwde dienst mogelijk te maken . De onderwerpen zijn met name leveranciers van technologische en telematicadiensten, leveranciers van logistieke diensten, systeembeheerders en betaaldiensten.

Navigatiegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de site te laten werken, verwerven tijdens hun normale werking enkele gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar die, door zijn aard, gebruikers zou kunnen identificeren door middel van verwerking en koppeling met gegevens die in het bezit zijn van derden. Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de adressen in URI-notatie van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het in reactie verkregen bestand, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem van de gebruiker en de IT-omgeving. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt, maar worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren; ze worden bewaard voor de tijden bepaald door de relevante wettelijke voorschriften. De gegevens kunnen nog steeds worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de site.

Rechten van de belanghebbende

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan ​​van de gegevens en om de inhoud en oorsprong ervan te kennen, om de doeleinden en methoden van behandeling te kennen, om - in het geval van behandeling met elektronische hulpmiddelen - de toegepaste logica te kennen op deze behandeling, om de juistheid ervan te verifiëren of om de integratie of bijwerking of correctie ervan te vragen (artikel 7 van wetsdecreet nr. 196/2003). Overeenkomstig hetzelfde artikel heeft de gebruiker het recht om annulering, transformatie in anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, te verzoeken en zich in elk geval om legitieme redenen tegen de verwerking ervan te verzetten. De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt plaats in overeenstemming met en wordt beheerst door de Italiaanse wetgeving (wetsdecreet nr. 196/2003). De rechten kunnen worden uitgeoefend door een eenvoudige schriftelijke mededeling te sturen naar Mister Straw of naar het adres info@misterstraw.it

Cookie

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de door gebruikers bezochte sites naar hun terminals sturen, waar ze worden opgeslagen voordat ze bij het volgende bezoek opnieuw naar dezelfde sites worden verzonden. De cookies van de zogenaamde derde partijen daarentegen worden geplaatst door een andere website dan diegene die de gebruiker bezoekt: op elke site kunnen elementen staan ​​zoals afbeeldingen, kaarten, geluiden, specifieke links naar webpagina's van andere domeinen die zich op andere servers bevinden dan die van de bezochte site. Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt: uitvoering van computerauthenticatie, sessiebewaking, opslag van informatie over specifieke configuraties met betrekking tot gebruikers die toegang hebben tot de server, opslag van voorkeuren. Een cookie kan geen andere gegevens van de harde schijf van de gebruiker halen of virussen overdragen of e-mailadressen verkrijgen. Elke cookie is uniek voor de browser van de gebruiker.

Cookiebeheer via browser

De gebruiker kan de toestemming op elk moment en met gevolgen voor de toekomst intrekken door de specifieke browserparameters te selecteren waarmee u de activering van cookies kunt uitsluiten. De methoden zijn als volgt: - Internet Explorer: selecteer Extra / Internetopties, klik op Privacy of Vertrouwelijkheid en kies met de cursor het gewenste privacyniveau; - Chrome: selecteer Extra / Instellingen, klik op Geavanceerde instellingen weergeven en klik in het gedeelte Privacy op Instellingen voor inhoud; - Firefox: selecteer Extra / Opties en klik op Privacy; - Safari: selecteer Instellingen> Safari> Cookies blokkeren en kies "Altijd toestaan", "Alleen toestaan ​​van websites die ik bezoek", "Alleen toestaan ​​van huidige website" of "Altijd blokkeren". Als de gebruiker een cookie blokkeert of verwijdert, kan het onmogelijk zijn om de ingestelde voorkeuren of aanpassingen te herstellen.

Technische sessie cookies

Het gebruik van zogenaamde technische sessiecookies, die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten, is strikt beperkt tot de overdracht van gebruikerssessie- en winkelwagen-ID's. Ze worden gebruikt om een ​​veilige en efficiënte verkenning van de site mogelijk te maken en worden gebruikt om gebruikersidentificatie binnen de sessie uit te voeren en te behouden. Overeenkomstig artikel 122, lid 1 van de Code in de formulering die van kracht is na de inwerkingtreding van Wetsdecreet 69/2012, kunnen deze cookies zelfs zonder toestemming van de belanghebbende worden gebruikt.

Toestemming voor het gebruik van cookies

De gebruiker stemt in met het gebruik van cookies door op de pagina te scrollen of door op de knop Sluiten van de informatiebanner te klikken. Om geen toestemming te geven, moeten de cookies van derden, zoals hieronder gespecificeerd, worden uitgeschakeld.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde persoonlijke gegevens om het gebruik van deze site te volgen en te onderzoeken, rapporten op te stellen en deze te delen met andere diensten die door Google zijn ontwikkeld. Google kan de Persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.

Google Analytics Demographics and Interest Reporting

De dienst is onderdeel van de dienst Google Analytics en stelt de gebruiker in staat zich anoniem te profileren. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.

Google Maps

Google Maps is een kaartweergaveservice die wordt beheerd door Google Inc. waarmee deze site dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.

Youtube Video

YouTube is een service voor het bekijken van video-inhoud die wordt beheerd door Google Inc. waarmee deze site dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.

Vimeo Video

Vimeo is een service voor het bekijken van video-inhoud die wordt beheerd door Vimeo, LLC en waarmee deze site dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.

Registratie en nieuwsbrief

Door te abonneren op de nieuwsbrief of door te registreren, wordt het e-mailadres van de gebruiker toegevoegd aan een lijst met contacten waarnaar e-mailberichten met informatie, waaronder commerciële en promotionele informatie, met betrekking tot deze site kunnen worden verzonden. Het e-mailadres van de gebruiker kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van registratie op deze site of na het doen van een aankoop. Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiker, e-mail, naam, achternaam, bedrijf, geboortedatum, geboorteplaats, adres, plaats, postcode, provincie, land, telefoon, fax, profieltype, belastingcode, btw-nummer.

Geolocatie

Deze site kan gegevens met betrekking tot de geografische locatie van de gebruiker verzamelen, gebruiken en delen om diensten te verlenen op basis van de locatie zelf. De meeste browsers en apparaten bieden standaard tools om geo-tracking te weigeren. Als de gebruiker deze mogelijkheid uitdrukkelijk heeft geautoriseerd, kan deze site informatie ontvangen over zijn werkelijke geografische positie.

Verzamelde persoonlijke gegevens: geografische locatie.

E-commerce

De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt voor het verlenen van diensten aan de Gebruiker of voor de verkoop van producten, inclusief betaling en eventuele levering. De Persoonsgegevens die worden verzameld om de betaling te voltooien, kunnen gegevens zijn die betrekking hebben op de creditcard, de zichtrekening die is gebruikt voor de overschrijving of andere verstrekte betaalinstrumenten. De betalingsgegevens die door deze site worden verzameld, zijn afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.